Role Player


  Đơn Xin Vao SFPD

  Share

  Dino_Ngoc

  Tổng số bài gửi : 1
  Join date : 24/09/2016

  Đơn Xin Vao SFPD

  Bài gửi by Dino_Ngoc on Sat Sep 24, 2016 2:50 pm

  Thông tin OOC
  Họ tên [ OOC ]: Phạm Quốc Thái Sơn
  Tuổi [ OOC ]: 15
  Nghề nghiệp [ OOC ]: Hoc Sinh
  ---------------------------
  Thông tin IC
  Họ tên [ IC ]: Dino_Ngoc
  Tuổi [ IC ]:1
  SĐT : Chưa Có
  Lý do muốn tham gia vào nghành cảnh sát: giup dơ  member
  Faction đã từng tham gia: SFPD / SASD
  ---------------------------
  Đã xem qua nội quy của sở cánh sát chưa ?: Rôi
  Khái niệm về roleplay: rôi
  Tiền án/Tiền sự nếu có: chưa
  ---------------------------
  Thông tin cá nhân [ /thongtin ]

   Hôm nay: Fri Dec 14, 2018 3:13 am