Role Player


  Code Tổ Chức

  Share

  Osama_Bin_Laden

  Tổng số bài gửi : 19
  Join date : 25/06/2016
  Age : 18
  Đến từ : Đồng Nai

  Code Tổ Chức

  Bài gửi by Osama_Bin_Laden on Fri Aug 05, 2016 9:20 pm


  Code 10 :

  10-1: Trả lời / Báo cáo
  10-2: Đang tiến hành khủng bố
  10-3: Từ Chối
  10-3v:  Cướp Bank
  10-4: Roger that / Nhận được và Hiểu
  10-5: Vui lòng lặp lại
  10-6: Giữ vị trí
  10-7: Báo cáo vị trí
  10-8: On Duty / Đi tuần
  10-9: Đã Giao Hàng
  10-10: OFF DUTY / Ngoài giờ làm việc
  10-11: Khủng bố tác chiến/Khủng bố hoạt động
  10-12: Xin chờ
  10-13: Police Die
  10-15: Yêu cầu viện trợ
  10-16: Yêu cầu máy bay trinh sát
  10-19: Trạm (, hoặc trở lại)
  10-20: Vị trí
  10-21: Cần lực lượng khủng bố tinh anh
  10-22: Bỏ qua
  10-22a: Đã bắt được đối tượng
  10-22b: Đã tiêu diệt tất cả
  10-23: Bình thường
  10-24: Ngừng di chuyển
  10-27: Chuyển đổi đơn vị
  10-29: Kiểm tra báo cáo cớm xung quanh
  10-31: Trở lại Trụ sở
  10-34: Có Cớm
  10-40: Rất nhiều người trong khu vực
  10-41: Có thể có cảnh sát ngầm
  10-44: Chờ lệnh cho phép đơn vị được rời khu vực khủng bố để...
  10-50: Tai nạn
  10-52: Yêu cầu xe patriot đến
  10-56: Kiểm tra máy tính
  10-62: Thông tin đối tượng
  10-66: Đáng ngờ ( xe hoặc người )
  10-70: Rút lui
  10-71: Bắn súng
  10-74: Từ chối
  10-76: Trên tuyến đường
  10-77: Nghỉ Giải Lao ( rank 8 mới dx ra lệnh )
  10-78: Tất cả dừng làm việc và về trụ sở họp báo
  10-80: Đang đuổi theo trên đường
  10-85: Khu vực kiểm tra
  10-86: Đang tiến hành cướp nhà bank
  10-87 Gặp gỡ nhân viên
  10-88 Yêu cầu đơn vị bao gồm
  10-93: Khóa đường
  10-95: Nghi phạm đã bị giết
  10-96 Đơn vị tập trung
  10-97 Gần đến hiện trường/vị trí
  10-98: Không yêu cầu hỗ trợ thêm
  10-99: Kết luận tình hình ( Những j bạn làm khi NV kết thúc )

  Code 11 :

  11-29: Đã cài xong c4
  11-52: Kiểm tra tình trạng
  11-54: Phương tiện khả nghi
  11-56: Tay Cớm nguy hiểm
  11-78: Cướp Bank Thành công
  11-80: Đã Phá Két Sắt
  11-81: Đang lấy tiền
  11-82: Chuẩn bị rút
  11-83: 1 2 3 . Go GO GO
  11-85: Đã hy sinh
  11-98: Địa điểm gặp gỡ
  11-99a: Đồng Nghiệp đang gặp nguy hiểm cao ( hỗ trợ không cần 10-5 )
  11-99: Cần trợ giúp khẩn cấp , (bị rất nhiều đối tượng tấn công , các đơn vị cần đến ngày vị trí)

  Code mã :

  (C0)Mã 0: Hết Thời Gian
  (C1)Mã 1: Đáp Ứng Khu Vực Không còi và báo động (Chỉ dành cho Đặc nhiệm và mật vụ.)
  (C2)Mã 2: Phản ứng khẩn cấp (Những gì bạn đang ở gần khu vực với Báo Động khẩn.)
  (C3)Mã 3: Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp
  (C4)Mã 4: Không yêu cầu hỗ trợ thêm
  (C7)Mã 7: AFK
  (C9)Mã 9: Bắt đầu làm việc
  (C10)Mã số 10: Mối đe dọa SAAS
  (C11)Mã số 11: Yêu cầu hỗ trợ từ IS
  (C12)Mã số 12: Báo động giả
  (C33)Mã 33: Radio im lặng, trừ khi có liên quan

  Code mã số :

  207: Bị bắt
  211: Bị dính súng điện
  417: Cớm có mang vũ khí trong người.
  240: Bắn súng.
  510: Tập hợp tại Bank


   Hôm nay: Fri Dec 14, 2018 3:18 am