Role Player


  Tổ Chức SFPD xin thông báo

  Share

  Roger.S_Yukj
  Khách viếng thăm

  Tổ Chức SFPD xin thông báo

  Bài gửi by Roger.S_Yukj on Sun Aug 28, 2016 7:21 pm

  Thân Tổng Giám Đốc : Roger.S_Yukj , Micheal_Jonh
  Thông báo : Chúng tôi đã đủ nhân lực nên sẽ không tuyển nữa và những điều các nhân viên SFPD Càn lưu ý khi sử dụng vũ khí.
  Quân Hàm 0 : Spray can , Nikite , Shotgun , Deagle
  Quân Hàm 1 : Spray can , Nikite , Shotgun , Deagle , Mp5
  Quân Hàm 2 : Spray can , Nikite , Shotgun , DEagle , Mp5
  Quân Hàm 3 : Spray can , Nikite , Shotgun , Deagle , Mp5
  Quân Hàm 4 : Spray can , Nikite , Shotgun , Deagle , Mp5 : Div [ I.A ]
  Quân Hàm 5 : Spray can , Nikite , Shotgun , Deagle , Mp5 , m4 : Div [ I.A ]
  Quân Hàm 6 : Spray can , Nikite , shotgun , Deagle , Mp5 , m4 : Div [ S.W.A.T : Chống khủng bố , hổ trợ khẩn cấp ]
  Quân Hàm 7 : Spray can , Nikite , Shotgun , Deagle , Mp5 , m4 : Div [ P.A.T : Biệt đội bắn tỉa , Hổ trợ khẩn cấp ]
  Quân Hàm 8 : Spray can , Nikite , Shotgun , Deagle , Mp5 , M4 , Spas-12 : Div [ H.S.I.U ] Gián điệp trà trộm vao Gangter or tổ chức để thu thập thông tin ]
  Quân Hàm 9 : Spray can , Nikite , Shotgun , Deagle , Mp5 , M4 , Spas-12 : Div [ Tùy theo ban quản trị ]
  Quàn phục
  Quân hàm 1 :
  Image:Skin_71.png
  Quân Hàm 2 :
  Image:Skin_280.png
  Quân Hàm 3 :
  Image:Skin_281.png
  Quân Hàm 4 :
  Image:Skin_266.png
  Quân Hàm 5 :
  Image:Skin_267.png
  Quân Hàm 6 :
  Image:Skin_265.png
  Quân Hàm 7 :
  Image:Skin_284.png
  Quân Hàm 8 :
  Image:Skin_302.png
  Quân Hàm 9 :
  Image:Skin_283.png
  Thân Tổng giám đốc : Roger.S_Yukj , Micheal_Joinh   Hôm nay: Fri Dec 14, 2018 3:34 am